Podaci o prodajnom mjestu

Puni naziv tvrtke:
ANTON STUDIO MODA d.o.o.

Broj sudskog ili drugoga javnog registra u koji je upisan, te podatke o registru:

Sudski registar u splitu MBS 080520914

Puna adresa sjedišta (i prodajnog mjesta ako je različita) uključivo mjesto države u kojoj se nalazi:
Adresa sjedišta: Zagrebačka 23, 21000 Split, Hrvatska
Adresa prodajnog mjesta: Velebitska 112, 21000 Split, Hrvatska

Ostali podaci na temelju kojih se može brzo i nesmetano stupiti u vezu:
Telefon: +385 21 537003
E-mail: info@beautyart.hr ili beautyartcroatia@gmail.com